Vindsförråd, extra förråd

Till din lägenhet hör ett vindsförråd. Utrymmet är märkt med ditt lägenhetsnummer. Här kan du förvara det du inte vill ha i lägenheten med undantag för brandfarliga vätskor eller gaser. Du ansvarar själv för säkerheten och att det finns lås. Tänk på att utrymmet inte är uppvärmt och att det därför kan bli minusgrader i förrådet på vintern (t ex målarfärger kan frysa).

Det är viktigt att du inte ställer något i gången utanför ditt förråd eller i något av de allmänna utrymmena som finns i fastigheten. Brandmyndigheterna är mycket stränga med att vinds- och källargångar samt allmänna utrymmen inte får belamras. Allt som står utanför förråden kan omgående tas om hand av fastighetsskötaren. Du riskerar att bli av med det du lämnat samt kan få bekosta bortforslingen själv.

Extra förråd som uthyres

Några av de små förråden nära hissen är lediga. De är ca 0,5 m2 stora och kostar 75 kr /månad. Även ett förråd på ca 9 m2 i källaren kommer snart att bli ledigt, det kostar 765 kr /månad. Maila styrelsen eller kontakta Rolf Sundbom vid intresse (plan 5, 070-460 93 44).