Tvättstuga

Tvättstuga med modern maskinpark från 2013 finns i källarplan och nås smidigt med hiss. Det finns två tvättmaskiner, ett torkskåp och en torktumlare, samtliga avsedda för storhushåll och med hög kapacitet. I tvättstugan finns även en äldre men välfungerande centrifug samt kallmangel för den som önskar.

Bokning av tvättstugan sker med låscylinder på avsedd bokningstavla i tvättstugan. Tvättstugan är bokningsbar alla dagar i veckan klockan 07-23. Övrig tid råder fri tillgång utan bokning för samtliga boende. Om någon bokat ett pass men inte påbörjat sin tvätt inom 30 minuter från dess början är det möjligt för annan boende att tvätta istället.

Respekt och hänsyn till varandra är en självklarhet i tvättstugan. Efter tvättiden ska låset flyttas till tavlans parkering längst ner alternativt till ny tvättid. I övrigt ska reglerna som är uppsatta i tvättstugan följas.

Om du tappar bort nyckeln till tvättstugan maila styrelsen på brfsagen20@gmail.com. Ny låscylinder med ny nyckel beställs på egen bekostnad via fastighetsskötaren (FT-Drift).