Styrelsen

Styrelsen har möte någon gång per månad. Om du har ett ärende som behöver styrelsebeslut rekommenderas att du skickar in komplett underlag minst tre vardagar före planerat möte för bästa förutsättningar för att kunna fatta beslut.
Nästa planerade möte är 2021-05-25

Styrelsen nås lättast via mail: brfsagen20@gmail.com eller per post:
BRF Sågen 20
Bergsunds strand 42 1 tr
117 38 STOCKHOLM

Ordinarie ledamöter:
Anders Nordin (ordförande)
Rolf Sundbom 070-460 93 44
Carl Macdonald 070-727 99 24
Karin Törnell

(Lovisa Holmlund, utträde 2020-12-31 på egen begäran)