Styrelsen

Styrelsen har möte någon gång per månad. Om du har ett ärende som behöver styrelsebeslut rekommenderas att du skickar in komplett underlag minst tre vardagar före planerat möte för bästa förutsättningar för att kunna fatta beslut.
Nästa planerade möte är 2020-10-27

Styrelsen nås lättast via mail: brfsagen20@gmail.com
eller per post:
BRF Sågen 20; Bergsunds strand 42, 1 tr; 117 38 STOCKHOLM

Ordinarie ledamöter:
Anders Nordin (ordförande)
Rolf Sundbom
Lovisa Holmlund
Carl Macdonald
Karin Törnell