Sopor, återvinning, källsortering

Hushållssopor slängs i soprummet som nås via dörr mot gatan bredvid porten.

Föreningen källsorterar tidningar, färgat och ofärgat glas. Dessa slängs i det vänstra återvinningsrummet i entrén. Batteriholk finns på väggen innanför dörren till detta återvinningsrum.

Metall- och plaståtervinning lämnas i kommunens återvinningsstation på Hornsgatan 182 (på andra sidan kvarteret). Det finns också återvinningsstationer på Folkskolegatan 11 (vid Högalidsskolan) samt på Borgargatan 5 (nedanför Högalidsparken).

Kartong, elektronikavfall, samt liknande grovsopor lämnas i avsedda behållare i det högra återvinningsrummet i entrén. Grovsopor får inte vara så skrymmande att de inte går ner i kärlen. Möbler samt gipsskivor, isolering och liknande byggavfall får inte lämnas i grovsoprummet då detta innebär stora extra utgifter för föreningen. Detsamma gäller farligt avfall som lämnas på närmaste kommunala återvinningscentral.

Nyckel krävs till samtliga soprum och dörrarna måste hållas stängda för att undvika såväl dålig lukt som olovligt bruk.