Om fastigheten

Byggnaden uppfördes år 1964, samma år som tunnelbanestationen Hornstull togs i bruk. Fastigheten användes ursprungligen som sjuksköterskebostäder. Detta syns spår av än idag med de små förråd med teakdörrar i korridorerna. som då var telefonhytter, linneskåp, och städskrubbar. Idag kan förråden hyras billigt av medlemmar som önskar lättillgänglig extra förvaring. På mitten av 70-talet byggdes delar av fastigheten om och vissa lägenheter slogs ihop, detta skapade flera unika etagelägenheter med spiraltrappor och ett hus fullt av spännande planlösningar.

Föreningen förvärvade fastigheten år 2009. Idag upplåts 37 lägenheter med bostadsrätt och två lägenheter med hyresrätt. Det finns tre lokaler som hyrs ut, främst den stora butikslokalen som hyrs ut till ICA. Den totala bostadsytan uppgår till 1888 m2. Lokalytan (inklusive garaget) uppgår till 1419 m2. Markarealen för tomten (som föreningen själv äger) uppgår till 942 m2.

Fastighetsdrift och -förvaltning sköts av FT-Drift. Föreningen har även olika arbetsgrupper, t ex för balkonger, garage, och innergård. Dessa välkomnar engagerade medlemmar.

Majoriteten av medlemmarna röstade på föreningsstämman 2015 ja till balkongbyggen. Balkonger mot gården färdigställdes 2016 samtidigt som fönsterbyten och fasadrenovering genomfördes. Bygglov för balkonger mot gatan är beviljat och detta arbete (inklusive arbete med fasadrenovering och fönsterbyten mot gatan) planeras till våren 2020.

2020 – (pågående) balkongbyggen, fasadrenovering och fönsterbyten mot gatan
2018 – byte av värmeundercentral
2017 – renovering av port och entré
2016/17 – stambyte av tio lägenheter mot gården
2016 – balkongbyggen, fasadrenovering och fönsterbyten mot gården
2015, 2019 – renoveringar av hissen
2014 – stamrenovering (relining) i hela fastigheten
2013 – tvättstugan renoverades och fick ny maskinpark, indragning av optiskt fiberbredband till samtliga lägenheter
2012 – ny och ombyggd ventilation i tvättstugan, upprustning av innergården
2011 – byte av styrsystem och kringutrustning till fjärrvärmecentralen samt byte av ventilationsfläkt
2010 – renovering av trapphus, korridorer och entré, samt byte till energisparande isolerglasdörrar med dörrstängare till vädringsbalkongerna i trapphuset