Felanmälan

Utrustning i fastighetens gemensamma utrymmen (garage, trapphus, tvättstugor, portar m m) kan ibland sluta fungera. Det kan också uppstå akuta problem som behöver omedelbar tillsyn.

Det är viktigt att alla boende tar ansvar för att anmäla fel som rör fastigheten. Detta görs i första hand till  fastighetsskötaren /föreningens tekniska förvaltare FT-Drift. Kontaktinformation finns nedan samt på anslagstavlan i entrén. Ansvarsfrågan regleras i föreningens stadgar.

När du gjort felanmälan får du gärna meddela styrelsen eller sätta upp en lapp så att övriga boende vet att en felanmälan är gjord. Tack på förhand!

Bostadsrättshavare får inte på eget bevåg göra ingrepp i fastighetstekniken i syfte att lösa problemet eftersom skador kan uppstå som denne kan bli ansvarig för både juridiskt och ekonomiskt.

Rutin för felanmälan

1. Fel under ordinarie arbetstid
Felanmälan kan göras på kontorstid per telefon genom att ringa till FT drifts kundservice,

Service, felanmälan och administrativa frågor:
e-post: felanmalan@ftdrift.se
Tel.: 08-669 02 00

Felanmälan går även att göra på FT-Drifts hemsida dygnet runt: Felanmäla

2. Felanmälan under jourtid
Vid akut fel under vardagar kl 16.00-08.30 samt helgdagar, ring 020-212 112

3. Undantag:

Hissar och hisslarm


Ring Azeka hiss på 08-400 207 10 (kl 07.00-16.00) eller maila på fel@azeka.se

Övrig tid och vid akuta fel, ring 08-400 207 11

Kabel-TV, bredband och telefoni

ComHem kundservice:
Telefon: 90 222
E-post: kundservice@comhem.com
Hemsida: https://www.comhem.se

Internet, fiber
Telia kundservice
Telefon: 90 200
Hemsida: Kundservice