Cykelförråd

Förenigen har två cykelförråd i källaren. De är markerade på dörrarna. Cykelrummen har separata nycklar. Om du tappat bort din nyckel, maila styrelsen: brfsagen20@gmail.com

Ordningsregler

  • Endast cyklar ska förvaras i cykelrummet
  • Cyklar får inte låsas fast i cykelstället
  • Cyklar som inte används ska om möjligt förvaras i egna förråd
  • Endast en cykel per person får förvaras i cykelrummet