Andrahandsuthyrning

Bostadsrätt

För att hyra ut sin bostadsrätt krävs styrelsens tillstånd på förhand. Uthyrning kan beviljas för upp till ett år i taget.
Poängen med en brf är att de som är medlemmar också bor i lägenheterna och sköter föreningen tillsammans. Det finns dock anledningar till att hyra ut under en begränsad tid som kan godtas, t ex provboende med partner, arbete/studier/militärtjänst på annan ort, sjukdom, m m. Läs mer te x här eller här!

Tänk bland annat på detta vid andrahandsuthyrning:

 • För din och föreningens bästa, hitta en andrahandshyresgäst du känner dig trygg med. Det är fortfarande du som medlem som har ansvaret för lägenheten och inför föreningen, detta gäller t ex:
  – att din avgift fortsatt betalas i tid
  – att inga störningar för grannar uppstår
  – att närvara på föreningsmöten samt visa engagemang i föreningen
  – att föreningen kan få tillträde till lägenheten om styrelsen meddelar att det behövs för någon åtgärd
 • Se till att informera hyresgästen om vad som gäller och att detta respekteras, det är som sagt den som hyr ut som är ansvarig.
 • Du riskerar ditt medlemskap i föreningen om du hyr ut utan tillstånd
 • Använd gärna Fastighetsägarnas avtal (nedan) mellan dig och din hyresgäst, avtalet fylls i tillsammans med ansökan och gäller bara om uthyrningen beviljas
 • Föreningen planerar att börja ta ut avgift på 396 kr/månad för andrahandsuthyrning fr o m januari 2021.
 • För att ha en inneboende krävs inget tillstånd.

Ansökningsblankett och avtalsblankett (svenska eller engelska) finner du här nedan. Använd båda två.

Hyresrätt

Föreningen tillåter andrahandsuthyrning, men för att du ska få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs alltid att styrelsen godkänner uthyrningen innan hyresgästen flyttar in.
Villkoret du måste uppfylla är att du under en viss tid inte kan använda lägen­heten, exempelvis på grund av arbete eller studier på annan ort, vård av anhörig, längre sjukhusvistelse, eller att du på något annat sätt har beaktans­värda skäl till att andrahands­uthyrningen ska tillåtas, t.ex. för att ”provbo” med sambo.
Skriftlig ansökan med angivande av skäl till andrahandsuthyrningen ska skickas till styrelsen tillsammans med kopia av andrahandskontraktet. samt ett intyg som styrker anledningen till andrahandsuthyrningen.

Såsom bostadsrättshavare/hyresgäst ansvarar du för att din andrahandshyresgäst följer föreningens ordningsregler och stadgar.